Thu. Jun 13th, 2024

ÎNSCRIEREA CANDIDA?ILOR DECLARA?I ADMI?I ÎN URMA TEST?RII DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A PENTRU ANUL ?COLAR 2020-2021 CONST? ÎN DEPUNEREA LA SECRETARIATUL COLEGIULUI NA?IONAL ”TRAIAN” A URM?TOARELOR DOCUMENTE:

  • COPIA CERTIFICATULUI  DE NA?TERE;
  • FI?A MEDICAL? .

PERIOADA DE ÎNSCRIERE :

                                 30 IUNIE 2020 –04 IULIE 2020

Skip to content